Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Privacy Policy of Finland School of Education (in Finnish)

 

REKISTERIN NIMI

Finland School of Education:in (jäljempänä FSoE) verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

 

REKISTERINPITÄJÄ

Finland School of Education

Osoite: Finland School of Education Ellintie 15 90240 Oulu

 

 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

FSoE:n verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva FSoE:n verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– Henkilötiedot

– Yhteystiedot

– Käyttötiedot

– Muut Käyttäjän itse antamat tiedot

 

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, FSoE:n omissa rekistereissä.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

 

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Raimo Salo

Finland School of Education

Ellintie 15

90240 Oulu

 

Paluu Finland School of Education:in etusivulle 

Back to the Finland School of Education’s website